De Stichting WEIMS is in 1992 opgericht door enkele docenten, ouders en leerlingen van de scholengemeenschap Bataafse Kamp, die al enkele jaren scholenuitwisselingen had met een gymnasium uit Budapest. De naam en logo hebben de leerlingen zelf bedacht. Na de omwenteling in 1989 was er veel interesse voor het voormalige Oost - Europa. WEIMS organiseerde Oost - West scholierencongressen in Hengelo en Eindhoven, milieukampen in Keszthely, tentoonstellingen, forum discussies in het stadhuis van  Hengelo en de jaarlijkse scholenuitwisselingen. Het was de tijdgeest waardoor  jongeren geïnteresseerd waren in internationale ontwikkelingen. Nadat  deze bevlogen generatie de school verlaten had, werd het stil rond Weims.

Een nieuwe begin voor WEIMS met andere soorten activiteiten kwam door het Helikon Festival in Keszthely. In het jaar 2004 – de toetreding van Hongarije tot de EU – werd het festival opengesteld voor groepen uit de partnersteden, waaronder ook de in Hof van Twente opgegane gemeenten Stad- en Ambt Delden. Zo kwamen voor het eerst ensembles uit Twente naar het festival. De doelstelling van WEIMS bleef van toepassing. Nu was echter de aanleiding voor de ontmoetingen het samen beleven van muziek, dans en andere kunstvormen. Maar het doel bleef hetzelfde: interesse, begrip, respect voor elkaar en de behoefte samen te werken, samen musiceren, samen de vrije tijd invullen en van elkaar leren. 

Op 27-28 april 2007 werd voor het eerst een Nederlandse versie van het Helikon Festival georganiseerd en geopend door de in Oostenrijk wonende hertog Georg Festetics – een verre nazaat van de grondlegger – met het symbolisch ove-rdragen van het Helikon gedachte door het aansteken van een vlam, zoals de ceremonie in Keszthely verloopt.  Wat is precies de “Helikon gedachte”? Zoals de berg Olympus symbool is ge-worden voor de latere wereldwijde sportwedstrijden, de Olympische Spelen, zou de naam van de berg Helikon  - in de Griekse mythologie een ontmoetings-plaats van de Muzen – een soortgelijke betekenis kunnen krijgen op het terrein van allerlei kunstuitingen. Deze gedachte koesterde graaf Georg Festetics in 1817 met het in het leven roepen van de eerste Helikon in  Keszthely. Na bijna 200 jaar is het idee - ondanks vele tegenslagen - weer springlevend. Het kan een bind-middel vormen voor jongeren, de nieuwe burgers van ons Europees huis.

Over muziek bestaan mooie uitspraken. Ze is wel beschreven als ‘de meest onstoffelijke van alle kunsten’. Hoewel deze uitspraak wat verheven aandoet, maakt ze duidelijk dat muziek op zijn minst een heel belangrijke eigenschap heeft: ze bindt mensen. Ze is in staat om mensen van heel verschillende pluimage tot ontroering en verbroedering te brengen. Muziek opent deuren die voor woorden gesloten blijven. Ze spreekt de taal van het hart. En dat is precies wat wij hopen, dat tijdens deze Helikon dagen zal gebeuren.