Het ontstaan van WEIMS

De Stichting WEIMS - Werkgroep Europese Integratie Middelbare Scholieren - is in 1992 opgericht door enkele docenten, ouders en leerlingen van de scholengemeenschap Bataafse Kamp te Hengelo, die al enkele jaren scholenuitwisselingen had met een gymnasium uit Boedapest. De naam en logo hebben de leerlingen zelf bedacht.

Na de omwenteling in 1989 was er veel interesse voor het voormalige Oost - Europa. WEIMS organiseerde Oost - West scholierencongressen in Hengelo en Eindhoven, milieukampen in Keszthely, tentoonstellingen, forum discussies in het stadhuis van Hengelo en de jaarlijkse scholenuitwisselingen. Het was de tijdgeest waardoor jongeren geïnteresseerd waren in internationale ontwikkelingen.

Nadat deze bevlogen generatie de school verlaten had, werd het stil rond WEIMS.
Een nieuw begin voor WEIMS met andere soorten activiteiten kwam door het Helikon Festival in Keszthely (Hongarije). In het jaar 2004 – de toetreding van Hongarije tot de EU – werd het Festival opengesteld voor groepen uit de partnersteden, waaronder ook de in Hof van Twente opgegane gemeenten Stad- en Ambt Delden. Zo gingen voor het eerst ensembles uit Twente naar het Helikon Festival.

Doelstelling van WEIMS

De Stichting WEIMS stelt zich ten doel de contacten tussen jongeren in Europa te bevorderen, om elkaar beter te leren kennen en begrip en respect te hebben voor elkaars cultuur; de samenwerking tussen jongeren te stimuleren om te bouwen aan een stabiel en vreedzaam Europa. De Stichting heeft succesvolle uitwisselingen georganiseerd tussen jongeren uit Twente en jongeren uit andere Europese landen. De aanleiding voor de ontmoetingen is het samen beleven van muziek, dans en andere kunstvormen. Het doel is: interesse, begrip, respect voor elkaar en de behoefte samen te werken, samen te musiceren, samen de vrije tijd in te vullen en van elkaar te leren.

Activiteiten

Op 27-28 april 2007 werd voor het eerst een Nederlandse versie van het Helikon Festival georganiseerd en sindsdien iedere twee jaar, in 2009, 2011 en 2013.

In 2011-2012 heeft WEIMS ook een ander project gerealiseerd: Kinderen Maken Muziek. Prinses Maxima lanceerde het project op haar 40e verjaardag. Na het bekend maken van het project Kinderen Maken Muziek in juni 2011, dienden 183 instellingen hun projectvoorstellen in. Na een strenge selectie werden er 31 uitgekozen om uitgevoerd te worden. Het project van Stichting WEIMS “Kinderen Maken Muziek in Overijssel” was daar één van. Ruim 160 kinderen van 8 tot 14 jaar, afkomstig van basisschool De Toonladder in Delden en van Twickel College in Delden en Hengelo, leerden op school een instrument bespelen. Een jaar lang kregen ze met hun hele klas les van docenten van de Muziekschool Hengelo. Doel was om deze kinderen, die normaal gesproken niet zo snel met een muziekinstrument in aanraking komen, te enthousiasmeren voor het samen musiceren.

Stichting WEIMS organiseert al jaren internationale muzikale uitwisselingen van muziekschoolleerlingen (Nederland, Hongarije, Slovenië en Duitsland). Met dit programma wordt nu een nieuwe groep kinderen bereikt die nu ook de positieve sociale en emotionele invloed van samen muziek maken kan ervaren.

In de toekomst wil WEIMS doorgaan met het organiseren van het Helikon Festival en met deelname aan het project Kinderen Maken Muziek.

Alle activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door bijdrage van subsidieverstrekkers en inzet van vrijwilligers.